Pinel Loyalty program

UVJETI KORIŠTENJA PROGRAMA VJERNOSTI PINEL LOYALTY PROGRAM

1. PINEL LOYALTY PROGRAM je naziv programa vjernosti u kojem tvrtka PINEL KRK d.o.o. izdaje Korisniku karticu vjernosti pod nazivom PINEL LOYALTY CARD. (u daljnjem tekstu Kartica)

2. Podaci tvrtke izdavatelja kartice vjernosti (u daljnjem tekstu Izdavatelj kartice):

PINEL KRK d.o.o.

Nenadići 27c, 51500 KRK

OIB: 06613235433

e-mail: info@pinel-krk.hr

3.  Izdavatelj kartice zadržava pravo da karticu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine program vjernosti.

4. Korisnikom kartice vjernosti PINEL LOYALTY CARD (u daljnjem tekstu Korisnik) može postati svaka punoljetna fizička osoba koja Izdavatelju da svoju izričitu suglasnonst i privolu za učlanjenje u program vjernosti te prihvati uvjete korištenja programa vjernosti.

5. U programu vjernosti ne mogu sudjelovati postojeći kupci koji već imaju ugovorene popuste s Izdavateljem.

6. Podaci Korisnika navedeni u pristupnici koriste se isključivo u interne marketinške i statističke svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste prodane robe i sl.).

7. Pristupnica za program vjernosti i zahtjev za izdavanje kartice predaje se na blagajni bilo koje prodavaonice Izdavatelja. Kartica se izdaje besplatno, nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba, potpisnik pristupnice. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.

8. Kartica se aktivira identifikacijom Korisnika prilikom prve kupovine, a prestaje važiti kada Korisnik pismenim putem zatraži od  Izdavatelja otkaz Kartice i istu vrati.

9. Učlanjenjenjem Korisnik dobiva mogućnost kupovine roba iz asortimana Izdavatelja s popustom. Kartica se koristi samo u prodavaonicama Izdavatelja. Pravo na popust Korisnik ostvaruje predočenjem Kartice prilikom plaćanja na blagajnama prodavaonica Izdavatelja. Korisnik sakuplja eure (1 eur = 1 bod) u određenom obračunskom razdoblju, a popust se dodjeljuje po rangovima i vrijedi nakon obrade prošlog obračunskog razdoblja.

10. Obračunsko razdoblje u kojem Korisnik sakuplja eure (vrijednost kupovine) radi dostizanja višeg ranga ograničeno je na jednu kalendarsku godinu (01.01.-31.12.). Ukoliko je Korisnik ostvario članstvo u tekućoj godini u obzir se uzimaju sakupljene eure u razdoblju od datuma učlanjenja do kraja obračunskog razdoblja.

Na početku svakog novog obračunskog razdoblja ukupna vrijednost sakupljenih eura postavlja se na 0 (nulu), međutim, popust po rangu kojeg je Korisnik dostigao na kraju proteklog obračunskog razdoblja prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje. Dakle, popust na početku idućeg obračunskog razdoblja ovisi o iznosu sakupljenih eura u prošlom obračunskom razdoblju.

U slučaju da Korisnik u obračunskom razdoblju sakupi veću vrijednost eura od zadanog ranga u novom obračunskom razdoblju ulazi u viši rang i dodjeljuje mu se popust sukladno rangovima iz tablice st.12.

12. Vrijednost kupovine podjeljena je po rangovima kako je navedeno u slijedećoj tablici:

Rang

Vrijednost kupovine u eurima

Popust

1

0,00 - 500,00

3%

2

501,00 - 1.500,00

5%

3

1.501,00 - 2.300,00

7%

4

2.301,00 - 3.100,00

9%

5

3.101,00 - 4.700,00

10%

6

4.701,00 - 8.000,00

11%

7

8.001,00 i više

12%

13. Izdavatelj zadržava pravo izmjene ranga pogodnosti za određenog Korisnika prema procjeni realizacije prometa budućeg razdoblja.

14. Korisnik ne može koristiti popuste temeljem članstva u kombinaciji s posebnim akcijama i popustima, odnosno popusti iz programa vjernosti ne zbrajaju se sa drugim popustima.
Posebne akcije, odnosno proizvodi koji se u određenom razdoblju prodaju po posebnim uvjetima ne ulaze u program vjernosti. Ukoliko korisnik kupi proizvod koji je na posebnom popustu ili akciji vrijednost kupovine ne zbraja mu se u progamu vjernosti.

15. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na mail: info@pinel-krk.hr. Izdavatelj će Korisniku izdati novu karticu na koju će biti prebačena do tada ostvarena vrijednost kupovine.

16. Korisnik može u bilo kojem trenutku pisanim zahtjevom zahtijevati od Izdavatelja da prestane koristiti njegove osobne podatke te tako istupiti iz Programa vjernosti i odreći se prava na Karticu i svih pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze.

17.  Nakon prestanka članstva voditelj zbirke osobnih podatka smije podatke o Korisniku čuvati još najviše pet godina (opći rok zastare).

18. Ova pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.pinel-krk.hr.

19. Izdavatelj zadržava pravo naknadne izmjene ovih pravila i poništenja kartica vjernosti. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.pinel-krk.hr i vrijede od dana njihove objave. Ako Korisnik nastavi koristiti karticu vjernosti i nakon objavljenih promjena znači da je s njima suglasan i da je na iste pristao.

Košarica prazna